Furene er eit industri- og forretningsområde i Volda kommuneSunnmøre. Det ligg om lag 4 km frå Volda sentrum langs Europaveg 39 mot Ørsta, ved rundkøyringa der Riksveg 653 Eiksundsambandet tar av. Frå Furene er det berre eit par km til Ørsta/Volda lufthamn, Hovden, og om lag 6 km til Ørsta sentrum.

Selskap som Bertel O. Steen, Fjord1 Buss Møre, Volda Mineralvatn, Expert, Tess og andre held til i Furene.