Fylkesordføraren er den fremste politisk tillitsvalde i fylkeskommunen og ordførar i eit fylke. Han vert veld av og blant alle medlemmene i fylkestinget, fylkestingsrepresentantane. Fylkesordføraren leiar og kallar inn til fylkesting.