Fylkesveg 184 i Buskerud

Sjå òg fylkesveg 184 (fleirtyding).

Fylkesveg 184 i Buskerud går mellom Bjonevika og Bjonevatnet i Ringerike kommune.

Trasear: Bjonevika – fylkesgrensa Øyvasselva (4,2 km), fylkesgrensa ved Bjone – fylkesgrensa ved Bjone aust (0,3 km). Saman med fylkesveg 47 i Oppland utgjer vegen ei samla strekning.

Kommunar og knutepunktEndra

  Ringerike

  •   Bjonevika
  •   Dammen bru over Bjonelva
  • Endepunkt fylkesgrense Øyvasselva

Fylgjer fylkesveg 47 i Oppland


BakgrunnsstoffEndra