Fylkesveg 224 i Hedmark

veg i Innlandet
Sjå òg fylkesveg 224 (fleirtyding).

Fylkesveg 224 i Hedmark går mellom Vikselv og Gata i Stange kommune. Vegen er 8,2 km lang.

Fylkesveg 224 krysser E6 over denne brua.
Brua over E6 under bygging.

Kommunar og knutepunkt Endra

  Stange

  •   222 Skogsrud →  
  • Fv226 frå Hjørnet til Brenna (4,2 km)
  • 24 Gata

Bakgrunnsstoff Endra