Fylkesveg 256 i Hordaland

Fylkesveg 256 i Hordaland (Fv256) går mellom Strømgaten og Strømmen i Bergen kommune. Vegen har ei lengd på 1,1 km.

Nygårdsgaten

Traséen følgjer Nygårdsgaten.

Kommunar og knutepunkt endre

Bergen
  • E16 Strømgaten×Nygårdsgaten
  • Arm Lars Hilles Gate til E16 Bjørns Gate (0,4 km)
  •   Fv272 Thormøhlens Gate til Tullins Gate
  •   Strømmen
  • E39 Strømmen, berre frå/mot sør