Fylkesveg 261 i Hedmark

veg i Innlandet
Sjå òg fylkesveg 261 (fleirtyding).

Fylkesveg 261 i Hedmark går mellom Åbråten og Løkker i Nord-Odal kommune. Vegen er 5,8 km lang.

Løkkervegen ved Åbråten

Kommunar og knutepunkt Endra

  Nord-Odal

Bakgrunnsstoff Endra