Fylkesveg 181

veg i Akershus og Hedmark
Fylkesveg 181
181
Strekning
Boksrud i Eidsvoll – Sagstua i Nord-Odal
Fylkesveg 181
Informasjon
Lengd 26,4 km
Status fylkesveg
Tilstøytande vegar
Fylkesveg 181

Fylkesveg 181 (Fv181) går mellom Boksrud i Eidsvoll og Sagstua i Nord-Odal. Veglengda er 26,4 km, av dette 16,9 km i Akershus og 9,5 km i Hedmark.

Fylkesveg 181 kryssar Vorma ved Eidsvoll.
Fylkesveg 181 bind Eidsvoll saman med Nord-Odal.
Sjå òg Fylkesveg 181 (fleirtyding)

Vegen forlet E6 ved Boksrud og går austover forbi Hammerstad, Vegamot og Eidsvoll stasjon der han kryssar Vorma, forbi Eidsvoll sentrum og vidare austover til Sagstua ved Sand.

Før 1. januar 2010 var vegen riksveg, etter at forvaltingsreformen trod i kraft har han status som fylkesveg.

Kommunar og knutepunkt

endre
Eidsvoll
Nord-Odal

Bakgrunnsstoff

endre