Fylkesveg 261 i Hordaland

Fylkesveg 261 i Hordaland går mellom Mannsverk og Landås i Bergen kommune. Vegen har ei lengd på 3,1 km.

Traséar: Landåssvingen - Sollien - Landåslien.

Kommunar og knutepunkt endre

Bergen