Fylkesveg 265 i Møre og Romsdal

veg i Møre og Romsdal
Sjå òg fylkesveg 265 (fleirtyding).

Fylkesveg 265 i Møre og Romsdal går mellom Rensvik og Flatset på Frei i Kristiansund kommune. Vegen er 14,6 km lang.

Rastarkalvvegen

Før Freifjordtunnelen vart teken i bruk i august 1992 var strekninga mellom Rensvik og Kvalvåg del av riksveg 70.

Kommunar og knutepunktEndra

 
Rensvikvatnet
Foto: Harald Oppedal

  Kirstiansund

Kvalvågvegen

Kvalvågbakken
Bjerkestrandvegen
Orvegen
Kirkevegen
Rastarkalvvegen

  • Fv266 Flatsetbakken frå Flatset til Amundøya (6,1 km)
  •   Flatset

BakgrunnsstoffEndra