Fylkesveg 267 i Hordaland

Fylkesveg 267 i Hordaland (Fv267) går mellom Biskopshavn og Vågsbotn i Bergen kommune i Hordaland. Vegen har ei lengd på 11,5 km.

Heile traséen: Hellevegen - Eidsvågvegen - Ervikvegen - Åsamyrane

Kommunar og knutepunktEndra

Bergen

Erstatta av riksveg 564