Fylkesveg 298 i Møre og Romsdal

veg i Møre og Romsdal
Sjå òg fylkesveg 298 (fleirtyding).

Fylkesveg 298 i Møre og Romsdal går mellom Beiteråsen og Kanestraum i Tingvoll kommune. Vegen er 22,4 km lang.

Kvisvikvegen like ved Straumsnes kyrkje

Før Freifjordtunnelen vart teken i bruk i august 1992 var strekninga mellom Kvisvik og Beiteråsen del av riksveg 70.

Kommunar og knutepunktEndra

 
Straumsnes kyrkje
Foto: Asgeir Enersen

  Tingvoll

  •   Beiteråsen
  • Kommunal veg frå Straumsnes til Fv296 Nastad
  • Kommunal veg frå Nygarden til Kvisvik gamle ferjeleie
  • Finnvika
  •   Kanestraum

BakgrunnsstoffEndra