Fylkesveg 379 i Hordaland

veg i Hordaland

Fylkesveg 379 i Hordaland (Fv379) går mellom Mollandseid i Masfjorden kommune og fylkesgrensa mot Sogn og Fjordane ved Geirevatnet. Vegen har ei lengd på 17,9 km.

Kommunar og knutepunkt endre

  Masfjorden