Fylkesveg 613 i Nordland

veg i Nordland
Sjå òg fylkesveg 613 (fleirtyding)

Fylkesveg 613 i Nordland går mellom Elvekroken og Sildhopen i Sørfold kommune. Vegen er 25,4 km lang.

Vegen mellom Bonåsjøen og Sildhopen er ein del av gamle E6. Middagsfjelltunnelen og Kobbskartunnelen på E6 er stengde for syklistar, og fylkesveg 613 er alternativ veg.

Kommunar og knutepunkt endre

  Sørfold

 •   Elvekroken
 • Engan
 • Leirfjord
 • Arm frå Tverrelv bru til Bonåsjøen (1,5 km)
  • Fv612 frå Bonåsjøen til Styrkesnes (17,2 km)
 • Bonå
 • Trasé aust
  •   Eiavatntunnelen (433 m)
 • Trasé vest
  • Utanfor tunnelen ved Eiavatnet
 • Storeide
 •   Sildhopen

Bakgrunnsstoff endre