Fylkesveg 664 i Sogn og Fjordane

Sjå òg fylkesveg 664 (fleirtyding).

Fylkesveg 664 i Sogn og Fjordane går mellom Fosslund og Navelsaker i Eid kommune og mellom Otterdal og Grodås i Hornindal kommune.

Trasear: Fosslund – Navelsaker (19,6 km), Otterdal – Grodås (4,8 km)

Kommunar og knutepunktEndra

  Eid

  •   Fosslund
  • Fv665 frå Heggja bru til fylkesgrensa ved Instetjønna (6,6 km) → Fv42 (Møre og Romsdal) til Fv41 Kalvatn i Volda kommune651
  • Endepunkt Navelsaker

Traseen Navelsaker – Otterdal er ikkje bygd


  Hornindal

  • Endepunkt Otterdal
  • Fv726 frå Ytrehorn til 60 Haugen
  • 60 Grodås

BakgrunnsstoffEndra