Fylkesveg 66 i Møre og Romsdal

Sjå òg fylkesveg 66 (fleirtyding).

Fylkesveg 66 i Møre og Romsdal (Fv66) går mellom Store-Standal og Lekneset i Ørsta kommune. Vegnummeret består hovudsakleg av eit ferjesamband. Sjølve vegen på Store-Standal er 41 meter lang.

Frå Store-Standal
Foto: Johan Simon Seland

Kommunar og knutepunktEndra

  Ørsta

  • Fv70 Store-Standal
  •   Ferje frå Store-Standal til 655 Lekneset
  • Sidestrekningar:
    •   Ferje frå Store-Standal til 655 Sæbø
    •   Ferje frå Store-Standal til Midt-Trandal

BakgrunnsstoffEndra