Fylkesveg 655
655
Mellom Sæbø og Leknes går fylkesvegen på ferge.
Mellom Sæbø og Leknes går fylkesvegen på ferge.
Strekning
Ørsta – Tryggestad i Stranda
Fylkesveg 655
Informasjon
Lengd 51 km
Status fylkesveg
Ferjestrekningar 1
Tilstøytande vegar
Fylkesveg 655
Sjå òg Fylkesveg 655 (fleirtyding)

Fylkesveg 655 (Fv655) går mellom Ørsta og Tryggestad i Stranda. Vegen (bortsett frå ferjestrekninga) er 51 km lang.

Før 1. januar 2010 var vegen riksveg, etter at forvaltingsreformen trod i kraft har han status som fylkesveg.

Kommunar og knutepunkt

endre
Ørsta
 
Norangsdalen nær Stavbergvatnet

Parkveien

Daleveien

 •   Rossåna (ca. 30 m)
 • Fv5900 frå Høgebrua via Kolåsen til Høgebrua
 •   Høgebrua
 • Fv5900 Høgebrua
 • Fv5902 frå Indre-Åm til   Ose (5,2 km)

Fv655

 • Fv5894 frå Brautaset til   Sjukehuskrysset i Volda (8,2 km)
 • Kommunal veg frå Vatne til   Hunneset i Volda (10,5 km)
 • Fv66   Ferje frå Sæbø til Fv5912 Store-Standal
 • Arm   Ferje frå Sæbø til Midt-Trandal
 •   Ferje frå Sæbø
 • til Lekneset (15 min, 1 tur/1-2 timer)
 • Arm   Ferje frå Lekneset til Midt-Trandal
 • Fv66   Ferje frå Lekneset til Fv5912 Store-Standal
 • Kommunal veg   Ferje frå Lekneset til Skår
 • Norangsdalen
Stranda

Langsmed vegen

endre

Bakgrunnsstoff

endre