Sæbø er eit bygdesentrum og ein matrikkelgard som ligg nedst i Bondalen i ei bukt midt i Hjørundfjorden. Sæbø i Sæbøvikja er ein strandstad og kyrkjestad, og var administrasjonssenteret i tidlegare Hjørundfjord kommune, som sidan 1. januar 1964 er ein del av Ørsta kommune og Sykkylven kommune i Møre og Romsdal fylke.

Sæbø, Bondalen i Hjørundfjord. Foto frå kyrkjetårnet på Hjørundfjord kyrkje mot sør-aust. E.A.Tvergrov.
Sentrumsbygg på Sæbø
Hjørundfjord kyrkje Foto: Andreas Vartdal

Sentrumsfunksjonar Endra

Hjørundfjord kyrkje ligg på Sæbø. Sæbø har fleire andre sentrumsfunksjonar:

Kommunikasjonar Endra

Sæbø er også ein ferjestad, for ferjeruta Sæbø-Leknes og den tilhøyrande ferjeruta Sæbø - Leknes - Trandal - Store-Standal.

Matrikkelgarden Endra

Sæbø har namnet etter matrikkelgarden Sæbø, gardsnummer 169 i Ørsta kommune.

Sjå òg Endra

Kjelder Endra

  • Lars Strømme og Ragnar Standal: Hjørundfjordboka Band V Gard og ætt, Ørsta 1993 ISBN 82-991200-5-5, side 293-373.

Fotnotar Endra