Fylkesveg 696 i Sogn og Fjordane

Sjå òg fylkesveg 696 (fleirtyding).
Nordvestenden av Elvavegen nede ved fjorden

Fylkesveg 696 i Sogn og Fjordane går mellom Vassenden og Storebru i Gloppen kommune. Vegen er 5,6 km lang og går i store delar langsmed Gloppeelva.

Kommunar og knutepunktEndra

  Gloppen

  •   Vassenden
  • Arm frå Trysilfoss til Midtre Kandal (13,0 km)
    •   Kjørviktunnelen (104 m)
    • Ytre Kandal
    • Kommunal veg frå Midtre Kandal til Klubben (0,3 km) og til Mykland (2,7 km)
  • 615 Storebru

BakgrunnsstoffEndra