Fylkesveg 976 i Nordland

veg i Nordland
Sjå òg fylkesveg 976 (fleirtyding)

Fylkesveg 976 i Nordland går mellom Tofta sør for Andenes og Å i Andøy kommune. Vegen er 43,6 km lang.

Vegen kryssar Andøya frå Å til Nordmela, og fylgjer vestsida av øya vidare til Stave. Vidare går vegen opp Stavedalen og langs Bleiksvatnet til Bleik, og derfrå langs sjøen til Tofta.

Kommunar og knutepunkt Endra

 
Fv976 gjennom Bleik
 
Fv976 langs Ånesvatnet

  Andøy

Bakgrunnsstoff Endra