Fyrste makkabearbok

Fyrste makkabearbok er eit apokryft skrift i Bibelen.

Boka tar til med livet til Aleksander den store og sluttar med at den hasmonske leiaren Simeon døyr. Styret til Simeon er idealistisk framstilt. Boka ber preg av å ville framstille hasmonarane som guddommeleg utvalde, og ho overdriv bragdene til heltane deira. Den eldste kjende teksten er skriven på gresk, men opphavleg er han truleg skriven på hebraisk av ein som støtta et hasmonske dynasitet, som vart grunnlagt av makkabearane.

Fyrste makkabeerbok dekkjer perioden frå 175 til 134 f.Kr., og vart truleg skriven omkr. 100 f.Kr. Boka er rekna som ei god historisk kjelde.

Kjelde: endre

Bakgrunnsstoff endre

Sjå òg: endre