Gïelem nastedh

Gïelem nastedh er eit sørsamisk språksenter som ligg i Snåsa kommune i Nord-Trøndelag. Senteret vart oppretta 1. januar 2008, samtidig som Snåsa kommune vart innlemma i det samiske forvaltningsområdet. Senteret vart først oppretta som eit tidsavgrensa prosjekt, men det vart seinare gjort om til eit permanent senter, og Sametinget gav det status som språksenter i 2012.

Dagleg leiar av Gïelem nastedh er Eva Wilks.

BakgrunnsstoffEndra