GIS, eller geografiske informasjonssystem er datamaskinbaserte system som vert brukt for å registrere, modellere, lagre, hente, manipulere, analysere og presentere geografisk refererte data.

Eit GIS-system. Kombinasjon av romlege data (kartet) og attributtdata (tabellen) i eit GIS
Eit GIS-system. Kombinasjon av romlege data (kartet) og attributtdata (tabellen) i eit GIS

Den underliggande teknologien i kvart GIS er ein database som organiserer data i eit brukbart format.

Sjå også endre

Bakgrunnsstoff endre

Døme på sider på veven som nyttar seg av GIS