Sjå òg spyd og ekstremvêret Geir

Geir, også skrive Geirr, er eit er eit norrønt ord som tyder spyd. Det er eit norsk mannsnamn som òg kan brukast som namnedel, gjerne som sistedel i eit mannsnamn, men òg som førstedel i både manns- og kvinnenamn. Namnedelen finst òg med skrivemåten Ger- etter påverking frå tysk.

Geir har namnedag 30. mai.

Kjende namneberarar endre

Namnesamansetjingar endre

Mannsnamn endre

Geir som førsteledd Geir som sisteledd Ger-

Kvinnenamn endre

I stadnamn endre

Bakgrunnsstoff endre