Oddgeir

mannsnamn

Oddgeir er eit norsk mannsnamn sett saman av dei norrøne namnedelane odd, 'kvass', og geir, 'spyd'.

Oddgeir har namnedag den 22. april.

Bruk endre

Namnet er kjend i norske kjelder frå 1600-talet, men har og vore i bruk tidlegare, som av norske Oddgeir Þorsteinsson, som var biskop på Island på 1300-talet.

I 2009 var det 753 menn som heitte Oddgeir i Noreg.

Namneberarar endre

Kjelder endre

«Oddgeir» i Caplex.