Gjøvk og Toten Turlag

Gjøvik og Toten Turlag (GTT) er eit lokallag av Den Norske Turistforening (DNT). Gjøvik og Toten Turlag var tidlegare et frittståande turlag med fjellsport som hovudinteresse, men vart i august 2000 ein del av DNT. Gjøvik og Toten Turlag dekker de tre kommunane Gjøvik, Østre Toten og Vestre Toten.

Bakgrunnsstoff:

endre