Glykoprotein

Glykoprotein er protein som er bundne til karbohydrat gjennom kovalente bindingar. Dei fleste proteina i blodet er glykoprotein, og glykoprotein er med på å avgjera blodtype. Glykoprotein finst dessutan i sekret, mellom hormona og i sellemembranane.

Eit glykoprotein der karbohydratet er N-lenkja til ei asparaginaminosyrerest (Asn)

KjelderEndra