Glyseraldehyd

kjemisk sambinding

Glyseraldehyd (kjemisk formel HOCH2·CH(OH)·CHO) er eit monosakkarid, ein triose og eit av dei minste monosakkarida.

Strukturen til D-glyseraldehyd

Fosforylert i det tredje karbonatomet er glyseraldehyd eit mellomprodukt i nedbrytinga og oppbygginga av glukose i sellene (glykolyse).

Kjelder endre