Graffiti er bilete eller tekst måla på offentlege plassar. Graffiti vert rekna som hærverk, men det finst også døme på at det blir rekna som kunst. Det kan lagast av ulike grunnar, til dømes tidtrøyte, skapartrong eller for å få fram ein politisk bodskap. Historisk graffiti kan gje verdifulle opplysingar om eldre samfunn, språk og liknande.

Forsegjort graffiti på Costa Rica.
Tagging i Thailand.

Sjå og endre

Bakgrunnsstoff endre

  Denne artikkelen er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å utvide han.