Opna hovudmenyen
Broom icon.png Denne artikkelen kan ha godt av ein språkvask, som reinskar opp målføringa og/eller innfører same språkstilen overalt.
Broom icon.svg Denne artikkelen kan ha godt av ei opprydding for å nå ein høgare standard og/eller for å verta i tråd med standardoppsettet. Sjå korleis du redigerer ei side og stilmanualen for hjelp.

Greenpeace er ein økonomisk og politisk uavhengig internasjonal miljøorganisasjon.

Greenpeace
Greenpeace logo.svg
Org.nummer955354206
Skipa1971
Raibow Warrior III

Greenpeace Noreg vart stifta 22. august 1988 med Truls Gulowsen som leiar.[1][2]

Greenpeace vert berre finansiert av støttemedlemmar og gåver, og tek aldri imot bidrag frå stat eller næringsliv. Gjennom ikkje-valdelege aksjonar, informasjonsarbeid og lobbyverksemd vert søkelyset sett på miljøproblem. Organisasjonen har kontor i over 40 land, tre millionar støttemedlemmar og pr. 2014 inntekter på rundt 270 millionar euro (ca. 2,2 milliardar kroner).[3]

Innhaldsliste

Greenpeace NordenEndra

Greenpeace vart etablert i Danmark i 1 982, i Sverige i 1983, i Noreg 1988 og i Finland i 1989. I mai 1998 vart organisasjonane i Noreg, Sverige og Finland slått saman til ein, med hovudkontor i Stockholm. I mars 1999 vart òg Danmark ein del av Greenpeace Norden.

 
Greanpeace er verksam i alle dei grønfarga landa på verdskartet

HistorieEndra

Opphavleg var forløparen for Greenpeace-komiteen Don't Make A Wave Committee, som i 1971 freista å stoppa amerikanske kjernevåpenforsøk i Alaska. Protestane stoppa ikkje USA frå å detonera bomben. Sjølv om testen ikkje utløyste korkje jordskjelv eller tsunami, voks opposisjonen då USA annonserte at dei ville detonera ein bomba fem gonger kraftigare enn den første. Don’t Make a Wave-komitéen tok seinare namnet Greenpeace. På nokre år spreidde Greenpeace seg til fleire land og byrja å protestera mot andre miljøspørsmål, som kommersiell kvalfangst, ulovleg fiske og giftig avfall.

Greenpeace Norden vart oppretta i 1999 gjennom ein sammenslutning av dei nasjonale Greenpeace-kontora i Danmark, Sverige, Finland og Noreg med ca. 90 000 medlemmar og hovudkontor i Stockholm og avdelingskontor i København, Oslo og Helsingfors. Greenpeace har hatt fleire skip med namnet «Rainbow» Warrior. Mellom dei eit som vart senka av fransk etterretning i Auckland hamn 10. juli 1985.

Oppbygning og strukturEndra

Greenpeace er ein internasjonal organisasjon der det internasjonale hovudkontor er i Amsterdam, Nederland. Vidare har organisasjonen 28 nasjonale eller regionale kontor rundt om i verda, og er representert i over 42 land. Dei nasjonale og regionale kontora støttar mindre grupper med lokal forankring.

SkipsflåtenEndra

Organisasjonen er kjend for sina båtar (Greenpeace-skip) som vert brukt ved aksjonar og informasjonsarbeid. I dag har organisasjonane ein luftballong, fleire gummibåtar og motorskipa Arctic Sunrise, Esperanza, Argus og Rainbow Warrior III.[4]

Rainbow Warrior IIIEndra

Til organisasjonen sitt 40-årsjubileum i 2011 har Greenpeace bestilt ein 57 meters båt som skal erstatta dagens Rainbow Warrior. Seilskipet til 32 millionar euro vart designa av skipsarkitektane ved Gerard Dijkstra & Partnar sin, Nederland og vert bygd ved Fassmer Shipyard, Tyskland. Skipet vil ha halv-automatisk motor, vert drive hovudsakleg ved vind og segl, men vil ha høve til å bruka ein diesel-elektrisk Volvo Penta-motor. Båten har høve til å operera i alle klimatiske områdar i verda, utføra forskingsaktivitetar, sjøsetja gummibåtar i røff sjø og vil ha helikopterdekk.

Bortsedd frå å bruka vindkraft ved bruk av segl og gjenbruk av varmen frå motoren, vil båten òg ha eit miljøvennlig, biologisk renseanlegg for kloakken og gråvann frå besetninga.[5][6][7]

KjelderEndra