Eit grunnhav eller eit epikontinentalhav er eit stort, men grunt havområde som ligg over ein del av eit kontinent.

Grunnhav vert vanlegvis assosiert med marin transgressjon i tidleg kenozoikum og andre æraer. Dei kan vere varme eller kalde, og det fanst fleire av dei mot slutten av den siste istida, då havnivået steig raskare enn enkelte område klarte å tilpasse seg isostatisk . Moderne døme på grunnhav er Persiabukta, Nordsjøen og Hudsonbukta.

Sjå òg

endre

Kjelder

endre