Grunnlinje

Ei grunnlinje i deskriptiv geometri er skjeringslinja til projeksjonsplanet. Omgrepet vert ofte òg nytta i geometrien for å vise til den eine sida av ein (plan) figur som han kan tenkast å stå på eller konstruerast frå. Det er til dømes grunnlinja til ein trekant eller firkant. Grunnlinja til ein likebeina trekant er sidan mellom dei like lange endepunkta til sidene.

KjelderEndra