Ei grunnlinje i deskriptiv geometri er skjeringslinja til projeksjonsplanet. Omgrepet vert ofte òg nytta i geometrien for å vise til den eine sida av ein (plan) figur som han kan tenkast å stå på eller konstruerast frå. Det er til dømes grunnlinja til ein trekant eller firkant. Grunnlinja til ein likebeina trekant er sidan mellom dei like lange endepunkta til sidene.

Kjelder

endre