Ein rettvinkla trekant med hypotenus og katet

Ein trekant eller ein triangel er ein figur med tre sider og tre hjørne. Summen av vinklane er 180 grader.

Trekantar kan delast i fleire typar.

  • Likesida trekantar har tre like lange sider.
  • Likebeina trekantar har to sider som er like lange.
  • Rettvinkla trekantar har ein vinkel på 90 grader.

Arealet av ein trekant kan vi rekne ut ved hjelp av den geometriske formelen, . Arealet er lik lengda av grunnlina gonger høgda delt på to. Høgda er kortaste avstand frå grunnlina til motståande hjørne.

Sjå ògEndra