Ein firkant er ein polygon med fire kantar.

Dersom to av sidene er parallelle er firkanten ein trapes, og dersom det andre sideparet òg er parallelle så er firkanten eit parallellogram. Om alle sidene er like lange vert firkanten kalla ein rombe. Ein firkant der alle vinklane er rette vert kalla eit rektangel og dersom alle sidene i tillegg er like lange er ein regulær firkant eller eit kvadrat.

Arealet av eit rektangel eller eit kvadrat er

der a og b er to sider ståande vinkelrett på kvarandre.