Takson

systematisk eining av éin eller fleire organismar i biologisk nomenklatur
(Omdirigert frå Gruppe i biologi)

Eit takson er ei kategorisk eining som vert nytta om ei gruppe organismar i biologisk systematikk. Ulike takson vert plassert i eit hierarkisk system, der små takson fell inn under større.

Dei grunnleggjande taksona i Linnés system er, frå øvst til nedst:

Ein nyttar i tillegg forstavingar som «over-», «under-» og «infra-» som tilpassing til evolusjonshistoria.

I kladistikken nyttar ein oftast ordet klade om takson.