Grus er små bergartsfragment med ein kornstorleik på 2 til 60 mm. Mindre kornstorleik vert kalla sand.

Grustak.
Transport av grus med lastebil.

Grus som er avsett i rennande vatn har avrunda korn og kan vere strandgrus, elvegrus eller grus avsett i breelvar. Forvitringsgrus er grus som er avsett av brear, òg kalla morenegrus, og har skarpkanta korn.

Grus er tradisjonelt bruka til dekkjegrusvegar og som tilsetting i betong.

Sjå òg

endre

Kjelder

endre