Gulating

Wikimedia-fleirtydingsside

Gulating kan ha ulike tydingar:

  • Gulating lagdøme, området Gulating lagmannsrett får sine saker frå, og i tillegg namnet på eit historisk lovområde som er nesten tilsvarande i utstrekning
  • Gulatinget, lovgjevande forsamling (parlament) og domstol i Gulating lagdøme
  • Gulating lagmannsrett, appellrett for Gulating lagdøme
  • Forsøket på å gjenoppretta Gulating som sjølvstendig område, Republikken Gulating
  • Tusenårsstaden Gulatinget, Gulen kommune, Sogn og Fjordane, sjå Gulatinget

Fleirtyding Dette er ei fleirtydingsside. Ho listar sider om ulike emne som elles ville hatt same namnet.
Dersom du følgde ei lenkje hit, kan du kanskje gå tilbake og rette henne slik at ho peikar direkte til den rette sida.