Gulating lagdøme

Gulating lagdøme er området Gulating lagmannsrett får sine saker frå[1], og i tillegg namnet på eit historisk lovområde som er nesten tilsvarande i utstrekning. I dag omfattar lagdømet vestlandsfylka Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. Lagdømet er inndelt i 2 lagsokn, der Rogaland utgjer det eine. Gulating lagdøme er også namnet på området som tradisjonelt var omfatta av Gulatingslova, dette inkluderte også Setesdalen, Agder, Sunnmøre, Valdres, Hallingdal, Shetland og Færøyane.

Sjå ògEndra

Gulating lagmannsrett

Lagting

Lagmannsrett

Lagtinget

KjelderEndra