Denne sida finst òg på høgnorsk — sjå «Hn/Lagting».

Lagting (norrønt språk lǫgþing) var eit sendemannsting for eit heilt lagdøme som Gulating, Frostating, Eidsivating og Borgarting. På lagtinget møtte ulike sendemenner for klassene i samfundet;

Lagtinget hadde i utgangspunktet lovgjevande og dømande makt, men frå kong Magnus Lagabøte si tid tok kongen over mykje av denne makta. Den dømande makta vart etter kvart ført over til lagmannen.

Sjå òg endre