Gulow Andorsen

Norsk politikar

Gulow Andorsen (21. juni 179128. juli 1867) var ein norsk skipper og forretningsmann frå Mandal, samt stortingsmann for Kristiansand i 1836.

Gulow Andorsen
Fødd 21. juni 1791
Mandal
Død

28. juli 1867 (76 år)
Mandal

Yrke forretningsdrivande, politikar

Andorsen var son til ein skipper, og vart sjølv skipper i ung alder. Deretter arbeidde han på kontoret til handelsforretninga G.F. Reinhardt i Kristiansand, der han i 1822 vart kompanjong i firmaet; Reinhardt & Co. I 1836 gjekk han ut av firmaet og etablerte si eiga forretning i Mandal, samstundes fekk han styringa over handelshuset Wattne & Co.

I si tid i Kristiansand var han borgarrepresentant og forlikskommissær, medan han i Mandal vart den fyrste ordføraren i byen. Andorsen representerte Kristiansand på Stortinget 1836, medlem av tollkomiteen. Han vart friteken for å møte ved det overordentlege storting 1836-37, grunna forretningar.

Han døydde i fødebyen Mandal, 76 år gammal.

KjelderEndra