Gylle er ei blanding av blaut møkk, land og vatn. Gylle er ein viktig gjødselressurs i landbruket. Vatnet bind ammoniakken (NH4+) i gyllen, slik at han kan nyttast betre. Det reduserer òg tapet under spreiing[treng kjelde].

Gylle under omrøring.