Høgskolen i Vestfold

norsk høgskole

Høgskolen i Vestfold (HiVe) var ein høgskole i Vestfold, og ein av 24 statlege høgskolar i Noreg, før skulen 1. januar 2014 vart slegen saman med Høgskolen i Buskerud til ein høgskule med namnet Høgskolen i Buskerud og Vestfold.

Høgskolen i Vestfold

Grunnlagt1994
TypeStatleg høgskole
StadBakkenteigen ved Horten i Vestfold
Studentar4 200
Tilsette400
Nettstadhttp://www.hive.no/
Erstatta avHøgskolen i Buskerud og Vestfold

Høgskolen i Vestfold vart skipa i 1994, då tre statlege høgskolar i Horten og Tønsberg vart samanslegne som fylgje av Høgskulereforma det året. Frå 1994 til 2010 var høgskolen lokalisert både i Borre ved Horten og på Eik utanfor Tønsberg. Frå skulestart 2010 vart all verksemda lokalisert på Bakkenteigen i Borre. I tillegg dreiv HiVe eit studiesenter i Tollboden i Larvik med om lag 60 studentar.

Høgskolen tilbaud fag- og profesjonsstudie innan maritime fag, sjukepleie, ingeniør, samfunnsfagleg og pedagogisk utdanning, som kunne takast i varierande lengder frå halvårseiningar til bachelorgrader, mastergrader og enkelte doktorgradsprogram, samt ei rekkje kurs-, etter- og vidareutdanningar.

Organisasjon

endre

Frå hausten 2010 var høgskolen inndelt i fire fakultet:

 • Fakultet for helsevitskap
 • Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap
 • Fakultet for teknologi og maritime fag
 • Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap

Høgskolen tilbaud mastergrader i:

 • barnehagepedagogikk og profesjonskunnskap
 • helsefremjande arbeid
 • mikrosystemteknologi
 • norskdidaktikk
 • pedagogikk
 • psykisk helsearbeid
 • tverrfagleg samfunnsvitskap
 • maritim leiing (Nordic Master in Maritime Management; NOMAR).

Høgskolen tilbaud også internasjonalisering av studia.

Kjelder

endre