Høgskolen i Buskerud

Høgskolen i Buskerud (HiBu) vart skipa den 1. august 1994 og hadde om lag 3000 studentar og 270 tilsette før skulen 1. januar 2014 vart slege saman med Høgskolen i Vestfold til ein høgskule med namnet Høgskolen i Buskerud og Vestfold, seinare samanslege med Høgskolen i Telemark til Høgskolen i Søraust-Noreg.

Høgskolen i Buskerud
HiBu1.JPG
Grunnlagt1994
TypeStatleg høgskule
RektorKristin Ørmen Johnsen
StadKongsberg, Hønefoss, Drammen
Studentar3 000
Tilsette270
Nettstadwww.hibu.no

Høgskulen i Buskerud var ein av 25 statlege høgskular i Noreg, og eit resultat av at tre statlege høgskular i Kongsberg, Hønefoss og Drammen vart samanslegne som ein del av Høgskulereforma i 1994. Høgskolen hädde tre studiestadar med basis i dei tre tidlegare høgskolane.

Høgskolen tilbaud over 100 fag- og profesjonsstudium innan optometri, ingeniørutdanning, informasjonsteknologi, design, statsvitskap, helsefag, økonomi og administrasjon, lærarutdanning og jus. Desse vert tilbydd i varierande lengd fra halvårseiningar til bachelorgradar, mastergradar og fleire doktorgradstudium. I tillegg vart det undervist ei rekkje kurs og etter- og vidareutdanningar.

AvdelingarEndra

Høgskolen hadde desse avdelingane ved dei tre studiestadane:

Avdeling for Teknologi (Kongsberg)

Avdeling for optometri og synsvitenskap (Kongsberg)

Avdeling for helsefag (Drammen)

Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap (Kongsberg, Drammen og Hønefoss)

Avdeling for lærarutdanning (Hønefoss)

  • Årstudier:
  • Bachelorutdanning:
    • Allmennlærerutdanning (Hønefoss) (ikkje 2009 / 2010)
    • Allmennlærerutdanning (Drammen)
  • Masterutdanning:
    • Utdanningsleiing

Sjå ògEndra

BakgrunnsstoffEndra