Hagebruk femnar om dyrking av grønsaker, frukt, bær, sopp og prydplanter til privat eller kommersiell bruk. Omgrepet viser opphavleg til dyrkinga av plantar i ein hage, det vil seia eit inngjerda område. I dag kan hagebruk gå føre seg utandørs, eller innandørs i veksthus.

Hagestell.

Sjå òg endre

Kjelder endre