Hǎi Hé (海河), tidlegare også Bai He) er ei 1 329 km lang elv i Kina og renn mellom anna gjennom Tianjin og ut i Bohaibukta. Elva har eit nedslagsfelt på i kring 319 000 km². Vassføringa er omtrent den halve av Huang He eller 1:30 av Chang Jiang.

Hai He sitt elvesystem drenerer eit område større enn provinsen Hebei

Elvane som renn gjennom Beijing er del av dette elvesystemet. Ved Tianjin vert Hai He gjennom Keisarkanalen knytt til både Huang He og Chang Jiang.

Opp gjennom historia har landskapet rundt elvas nedre løp endra seg, dels som følgje av at den større elva Huang He gjennom hundreåra har avleira stendig større område, og dels grunna omdirigeringar for å betre skipsfarten langs Keisarkanalen. Tidlegare hadde fire andre elvar, Wei He, Ziya He, Yongding He og Bai He, kvar sine elvemunningar. For å garantere stabil seglbarheit langs Keisarkanalen vart vatnet frå desse leia inn i Hai Hes nedre elveløp.

Litteratur

endre
  • Domagalski, J.L., et al. (2001). Comparative water-quality assessment of the Hai He River basin in the People's Republic of China and three similar basins in the United States [U.S. Geological Survey Professional Paper 1647]. Reston, VA: U.S. Department of the Interior, U.S. Geological Survey.