Hals (fleirtyding)

Wikimedia-fleirtydingsside

Hals er eit ord med fleire tydingar:

Halsen er den kroppsdelen som bind saman kroppen og hovudet hjå dei fleste virveldyr.

Stadnamnet HalsEndra

Hals som familienamn og føretaksnamnEndra

Andre tydingarEndra

  • For halsen på instrument, sjå instrumenthals.
  • Ein flaskehals er den smale delen av ei flaske.
  • Den fremre delen av botnen på ein båt, sjå hals på båt
  • Halsen er det hjørnet av eit råsegl som vender fram og ned.

  Dette er ei fleirtydingsside. Ho listar sider om ulike emne som elles ville hatt same namnet.
Dersom du følgde ei lenkje hit, kan du kanskje gå tilbake og rette henne slik at ho peikar direkte til den rette sida.