Halvdan Hålegg var son av Harald I Hårfagre og Snøfrid Svåsedotter.

Saman med broren Gudrød Ljome var han med på å ta livet av Rangvald jarl på Møre og å leggja det landet under seg. Halvdan måtte då rømde landet. Han for til Orknøyane, og var der drepen av Ragnvald Mørejarl sin son, Einar Jarl.