Halvtone er den minste avstanden ein kan ha mellom to tonar i det tempererte, kromatiske tonesystemet. Ein halvtone kan til dømes vera avstanden mellom for tonen C og tonen ciss.

Notesymbol for halvtonar. Det første symbolet, kryss, viser at tonen skal spelast ein halvtone høgare enn om krysset ikkje hadde vore der. B-en viser at han skal spelast ein halvtone lågare. Det siste symbolet viser at kryss eller b er oppheva.

Kjelder endre

  Denne musikkartikkelen er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å utvide han.