Halvvalmtak er ein taktypevariant av valmtak ved at skråtaka på kortsidene av bygningen ikkje går like langt ned som på valmtak, slik at det vert ein slags avstumpa gavl på desse sidene.

Hovudhuset på Riddergården frå 1700-talet i Hønefoss, med halvvalmtak på fløya til venstre og saltak på fløya til høgre.