Hamnfjorden

Hamnfjorden er ein fjord på nordsida av Langøya i Øksnes kommune i Nordland. Fjorden har ei lengd på 2,5 km frå vest til aust.

I fjorde grenser fjorden til ei anna Langøy, som ligg like aust for Dyrøya. I vest ligg småøyane Storøya, Slåtterøya og Bolløya. Vest for desse igjen går Ryggefjorden vidare sørvestover på austsida av Nærøya. I aust endar fjorden mellom grendene Torset og Skoltneset, medan Hamneset ligg på sørsida. Aust for Hamneset går Sandsetfjorden vidare sørover til Ånnfjorden.