Handskrift er skrift som er skriven for hand og ikkje prenta. Det kan også vise til skrifttrekk som er særmerkte for ein person, sidan handskrift varierer mellom ulike individ.

Miniatyr av ei skrivande Carmenta. Denne romerske gudinna blei rekna som opphavet til det latinske alfabetet.

Eit handskrift (av tysk Handschrift) kan vera eit handskrive verk, som eit kortare dokument eller ei heil bok.

Sjå òg

endre

Kjelder

endre